Fallskyddsutbildning - ett utbildningsprogram vi är stolta över

Sedan 1999 har Crestos utbildningar gett höjdarbetare den kunskap och det självförtroende de behöver för att säkert och effektivt utföra sitt arbete. Vi utbildar dels i vårt stora utbildningscenter i Halmstad, dels i fallskyddscenter hos partners runt om i Norden. På våra utbildningar möter du de mest rutinerade kursledarna inom höjdarbete. Deras fokus är att ge dig alla de förutsättningar du behöver för att utvecklas i ditt arbete.

Våra fallskyddsutbildningar ger dig de verktyg du behöver

Vårt utbildningsprogram är utformat för att effektivt uppfylla alla de behov som finns för dig som jobbar i en fallriskmiljö. För specifika behov skräddarsyr vi även unika kurser. Efter genomförd utbildning har du som höjdarbetare de verktyg du behöver för dina dagliga utmaningar!

Alla våra utbildningar är kvalitetssäkrade och certifierande. De baseras på gällande lagar och föreskrifter och blandar praktiska och teoretiska moment. För att hålla dig uppdaterad om senaste praktisk och teoretisk tillämpning rekommenderar vi att du följer upp din utbildning med en repetition.