SPRAT L3

Målgrupp

En Level III Supervisor har det övergripande ansvaret för säkerheten på en Rope Access arbetsplats och har fördjupad kunskap inom riggning, räddning och utformande av arbetsbeskrivningar och riskanalyser.

Målsättning

Efter godkänd examen kan kandidaten:

- Värdera säkerheten på utrustning och repsystem
- Genomföra både riggningar av avancerade riggningar
- Ha förståelse för en fundamental systemanalys
- Etablera ankarsystem
- Utföra standardräddningar samt räddningar som kräver utrustning med mekanisk utväxling.
- Kunskap om mekaniska ankare

Innehåll

Teori / Praktik

Safety standards and documentation:

- Uppfriskning av dokumenten Safe practices for Rope Access work och Certification Requirements
- Färdigheter och skyldigheter som krävs för varje nivå i SPRAT Level I-III.
- Uppfriskning av olika accessmetoder och risknivåer
- Dokumentation av arbetet: Loggbok, riskanalys och arbetsbeskrivning samt säkerställa att detta efterlevs av medlemmarna i teamet
- Säkerställa att det sker kontinuerliga Safety Checks i teamet
- Säkerställa korrekt och effektiv kommunicerbarhet i Teamet
- Etablera och spärra av Hazard-, Access- och Safe zones
- Vara den som ansvarar för underhåll, inspektion och användning av utrustningen
- Säkerställa att arbetsgivarens riktlinjer för Rope Access arbete efterlevs

Knopar och riggning:

- Repetera knopar från föregående nivåer och lär ev. nya (HMS m.fl.)
- Förfina riggningstekniker och gå på djupet (vinklar, belastning och så vidare)
- Nedsänkbara system och ”pull through anchors”
- Diskutera ankare, samt test av dessa
- Systemanalys inklusive fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram.

Praktisk Rope Access:

- Klättra/fira och gå över en kant
- Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
- Passera knutar, rebelays och redirects
- Byta rep par
- Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.
- Horisontell klättring (traversering) mellan punkter

Räddning:

- Skriva riskanalyser och arbetsbeskrivningar
- Hantering av Suspension Trauma
- Kamraträddning i klättrings- och firningsläge inklusive 1:1 räddning med fotslinga
- Nedtagning av kamrat genom hinder (knutar, redirects, rebelays, rope to rope etc.)
- Kunskap om hur man optimerar räddningssystem med mekanisk utväxling
- Pitch head haul genom att bryta sig in på spänt rep
- Räddningshissning med räddningsrep
- Räddning från horisontell travers
- Cross Hauling
- High- och Guidelines

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. Kursen kan hållas oss kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss

RELATERADE KURSER