SPRAT L2

Målgrupp

Utbildningen syftar till att förbereda kandidaten för en examen till SPRAT Level II. Utbildningen går djupare in på avancerade riggningar, räddningar, teamövningar som inkluderar mekaniska utväxlingssystem. Fokus ligger på att effektivt kunna lösa räddningar och lyft i det egna teamet.

Målsättning

Efter avklarad examen kan kandidaten:

- Värdera säkerheten på utrustning och repsystem
- Genomföra både riggningar av avancerade riggningar
- Ha förståelse för en fundamental systemanalys
- Etablera ankarsystem
- Utföra standardräddningar samt räddningar som kräver utrustning med mekanisk utväxling.

Innehåll

Teori / Praktik

Safety standards and Documents:

- Uppfriskning och repetition av dokumenten Safe practices for Rope Access work och Certification Requirements
- Färdigheter och skyldigheter som krävs för varje nivå i SPRAT Level I-III
- Uppfriskning av olika accessmetoder och risknivåer
- Dokumentation av arbetet: Loggbok, riskanalys och arbetsbeskrivning
- Kontinuerliga Safety Checks
- Säkerställa korrekt och effektiv kommunicerbarhet i teamet
- Etablera och spärra av Hazard-, Access- och Safe zones
- Underhåll, inspektion, användning och begränsningar i utrustningen

Knopar och riggning:

- Åtta- och niaknop, dubbel åtta, alpin fjärilsögla, prusik, Barrel knot, dubbelt halvslag, Bunny-ears och dubbelt halvslag
- Avancerad riggning: viktfördelande ankare över flera punkter
- Normenliga Redirects och Rebelays
- Pull through anchors
- Diskutera ankare och val av dessa
- Systemanalys inklusive fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram

Praktisk Rope Access:

- Klättra/fira och gå över en kant
- Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
- Passera knutar, rebelays och redirects
- Byta rep-par
- Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.
- Horisontell klättring (traversering) mellan punkter och glidande tekniker

Räddning:

- Förstå värdet av riskanalyser, arbetsbeskrivningar etc.
- Praktisk kunskap i mekaniska utväxlingssystem
- Pitch head haul med räddningsrep
- Växling mellan att hissa och fira last
- Pick of när den skadade är i klättringsläge (Ascent mode)
- Cross hauling

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
Kursen kan hållas oss kund.
Level 2 kandidater kan mixas in i kurser i kombination för L1 och L3

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss

RELATERADE KURSER