SPRAT L1

Målgrupp

Denna utbildning förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level I. Som SPRAT level 1 kan du utföra ett stort antal reptekniska tekniker under direkt övervakning av en Level III Supervisor.

Målsättning

Efter godkänd examen kan kandidaten:

- Inspektera sin egen utrustning och repsystemet
- Klättra, fira och röra sig mellan rep i 2-repssystem
- Assistera i riggning och mer avancerade tekniker under uppsikt av en Supervisor
- Genomföra räddningar där offret sitter fast i sitt firningsdon
- Förståelse för system med mekanisk utväxling

Innehåll

Teori / Praktik

Säkerhet och Teoretisk kunskap:

- Dokumenten Safe Practice for Rope Access work, samt Certification Requirements ska vara genomlästa.
- Förståelse för relevanta myndighetskrav
- Förståelse för hur SPRATs Level I-III system är uppbyggt och vilka färdigheter/skyldigheter respektive nivå har
- Förståelse för olika access metoder och vilka risker de innebär
- God förståelse för ifyllande av loggbok, utrustningslogg samt förståelse för riskanalyser.
- Förståelse för ”Safety checks”
- Kunskap om konsekvent och korrekt kommunikation i teamet
- Kunskap och förståelse om Access-, Hazard- och Safe zones.
- Kunskap om inspektion, användning och begränsningar för utrustning.

Knopar och Riggningsfärdigheter:

- Knopar: åtta- och niaknop, dubbel åtta, Alpin fjärilsögla, Barrel knot och dubbel fiskarknut
- Riggning: Enkel ankarpunkt och enkla två-punktsankare.
- Grundläggande förståelse för fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram

Praktisk Rope Access:

- Klättra/fira och gå över en kant
- Verktygsbyte, skifta från firningsdon till repklämmor
- Passera knutar, rebelays och redirects
- Byta rep-par
- Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.

Räddning:

- Förstå värdet räddningsplan, arbetsbeskrivning och riskanalys.
- Förståelse av repsystem med mekanisk utväxling och taljor
- Räddning av kamrat i firningsläge
- Grundkunskap i att fira last alternativt människa

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
Kursen kan hållas oss kund.
Level 1 kandidater kan mixas in i kurser i kombination för L2 och L3

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss 

 

 

 

 

RELATERADE KURSER