Power Ascender PMX

Målgrupp

Målgruppen är telekomarbetare, linjemontörer och vindkraft arbetare.

Målsättning

Målsättningen är att på ett säkert sätt kunna använda en PMX, power ascender.

Innehåll

Teori

Arbetsmiljölagen + gällande AFS:ar för arbete i fallriskmiljö
Fallskyddssystem enligt EN 363:2008 och dess indelning
Relevanta EN-standarder för arbetets art
Risker
Förankringspunkter

Praktik

Användning av Actsafe PMX
- Övergripande visuell kontroll
- Startprocedur
- Förankringspunkter
- Installation av rep
- Åka upp på rep
- Nedfirning med firningsdon och nödkit
- Uppkopplingar, knopar
- Koppla på PMX direkt under firningsdon (omvänd ordning)
- Lyft med enkelrep (max 300 kg)
- Lyft med 2:1-system (max 300 kg)
- Lyft med 3:1 system (>300 kg)

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
För användning av ActSafe PMX/ACX krävs utbildning(enligt det certifierande testhuset; Berufsgenossenschaft (CE0547) för personbefordran (mänsklig transport)
Kursen kan hållas oss kund och anpassas efter kundspecifika ändamål.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se