Säkra lyft

Målgrupp:

De som arbetar som t.ex. lastkopplare, kranförare eller signalman men också de som är arbetsledare, skyddsombud eller jobbar med planeringen för lyft. Utbildningar är riktad mot de som jobbar på hög höjd i kombination med ActSafe rep-vinsch.

Målsättning:

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

- Redogöra för om lagar och föreskrifter och vilket ansvar som förknippas med säkra lyft
- Redogöra vad det finns för olika lyftsystem, lyftutrustning
- Planera och genomföra ett lyft(vinklar, riskanalys m.m.)

Innehåll:

Teori:

Olika sätta att genomföra ett lyft
Lagar och föreskrifter, ansvarsfördelning, sanktionsavgifter m.m.
Signalschema
Produktkunskap, mobila och stationära lyftsystem, slingor, stållänkar, kätting m.m.
Val av rätt redskap
Planering av lyft, vinklar, riskanalys m.m.
Belastningsbegränsningar SWL, WLL

Praktik:

Planering av lyft
Beräkning av last
Lyft av olika föremål och laster

Övrigt:

För att säkerställa kvaliteten görs en utvärdering av kursdeltagaren. Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. Kursen kan hållas hos kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se