Power Ascender ACX

Målgrupp

Målgruppen är telekomarbetare, linjemontörer och vindkraft arbetare.

Målsättning

Målsättningen är att på ett säkert sätt kunna använda ACX, power ascender.

Innehåll

Teori

Arbetsmiljölagen + gällande AFS:ar för arbete i fallriskmiljö
Fallfaktorer; vilken belastning kan uppstå på människokroppen
Fallskyddssystem enligt EN 363:2008 och dess indelning
Relevanta EN-standarder
Risker
Förankringspunkter

Praktik

Användning av ActSafes ACX
- Övergripande visuell kontroll
- Startprocedur
- Förankringspunkter
- Installation av rep
- Åka upp på rep
- Nedfirning med firningsdon och nödkit
- Uppkopplingar, knopar
- Lyft med enkelrep
- Lyft med 2:1-system
- Lyft med 3:1 system

Övrigt:

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
För användning av ActSafe PMX/ACX krävs utbildning(enligt det certifierande testhuset; Berufsgenossenschaft (CE0547) för personbefordran (mänsklig transport).
Kursen kan hållas oss kund och anpassas för kundspecifika ändamål.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se