GWO Sjösäkerhet

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar i som vindkraftstekniker.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med dels hur en transfer mellan hamn båt och WTG går till även evakuering med helikopter och med firningsutrustning till vattnet.

Innehåll

Teori

Lagar och regler
Hypotermi och drunkning
PPE och övrig utrustning
Procedur mellan hamn till båt, båt till WTG och tillbaka
Man över bord
SAR, GMDSS
Överlevnadsteknik i vatten

Praktik

Hamn till båt, och tillbaka
Båt till WTG, och tillbaka
Man överbord
Helikopterräddning
Simning i överlevnadsdräkter
Simning i grupp

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Boka online! 

 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se