GWO Första hjälpen

Målgrupp

För dig som arbetar i som vindkraftstekniker.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med ett första hjälpen scenario och känna sig trygg i situationer där detta krävs.

Innehåll

Teori

Kunskaper om lagstiftning i ämnet
Kunskaper om Anatomi
Kunskaper om olika symtom och sjukdomar
Tillvägagångsätt vid första hjälpen i WTG
L-ABCDE
D-HLR
Vanlig första hjälpen, mindre skador och större skador

Praktik

D-HLR samt
L-ABCDE enligt GWO
Första hjälpen stora och små förband
Scenario

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Boka online!

 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se