GWO Ergonomi

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar i som vindkraftstekniker.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med hur ett arbete kan förenklas och utföras på ett sätt som minskar belastningen på kroppen i en WTG miljö.

Innehåll

Teori

Lagar och regler
Anatomi
Risker med att lyfta och använda kroppen på ett felaktigt sätt
Planera ditt lyft
Skador
Lyft tekniker, hjälpmedel

Praktik

Tunga lyft
Hållning

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Boka online!

 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se