GWO Brand

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar som vindkraftstekniker.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl införstådd med hur en brand kan uppstå och vilka procedurer som ska följas.

Innehåll

Teori

Hur uppkommer en brand
Typer av bränder
Brandsläckare
Hur släcker vi en brand
Användning av brandfilt
Evakuering ur rökfyllt rum

Praktik

Övning med olika typer av släckare
Användning av Rökmask
Evakuering
Släckning av brinnande docka

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Boka online!

 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se