CRAV - Cresto rope access vertikal

Målgrupp

Denna utbildning förbereder kandidaten för en auktorisation till CRAV, Cresto Rope Access Vertical.

Målsättning:

Efter avklarad examen kan kandidaten:

- Inspektera sin egen utrustning och repsystemet
- Klättra, fira och röra sig mellan rep i 2-repssystem
- Assistera i riggning och mer avancerade tekniker under uppsikt av en Supervisor
- Genomföra enklare räddningar där offret sitter fast i sitt nedfirningsdon
- Förståelse för system med mekanisk utväxling

Innehåll

Teori / Praktik

Säkerhet och Teoretisk kunskap:

- Förståelse för hur CRAV är uppbyggda och vilken typ av arbete man kan genomföra
- Förståelse för olika access metoder och vilka risker de innebär
- God förståelse för hur man fyller i sin loggbok, utrustningslogg samt förståelse för riskanalyser
- Förståelse för ”Safety checks”
- Kunskap om konsekvent och korrekt kommunikation i teamet
- Kunskap och förståelse om Access-, Hazard- och Safe zones
- Kunskap om inspektion, användning och begränsningar för utrustning

Knopar och Riggningsfärdigheter:

- Knopar: åtta- och niaknop, dubbel åtta, Alpin fjärilsögla, Barrel knot och dubbel fiskarknut
- Riggning: Enkel ankarpunkt, enkla två-punktsankare samt nedsänkingsbara ankare
- Grundläggande förståelse för fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram

Praktisk Rope Access:

- Klättra/fira och gå över en kant
- Skifte från ett system till ett annat
- Mastklättring: användning av hajkrokar med falldämpare, samt förståelse för de vanligaste fallskyddssystemen.

Räddning:

- Förståelse av att ha en bra räddningsplan, arbetsbeskrivning och riskanalys
- Förståelse av repsystem med mekanisk utväxling och taljor
- Räddning av kamrat i nedfirningsläge
- Grundkunskap i att fira last/människa

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
Kursen kan hållas hos kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss

 

 

 

 

RELATERADE KURSER