Avancerade Lyft Actsafe

Målgrupp:

För dig som arbetar med mer avancerade lyft i höghöjdsmiljö. Kursen lämpar sig för reparbetare. Utbildningen baseras på arbeten med ActSafe rep vinschar.

Målsättning:

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

- Känna till möjligheter och begränsningar med lyft i höghöjdsmiljö.
- Lyfta material på ett säkert och lagenligt sätt.
- Redogöra vad det finns för olika lyftsystem, lyftutrustning
- Planera och genomföra ett lyft (vinklar, riskanalys räddningsplaner)

Innehåll:

Teori:

- Vinschens möjligheter och begränsningar samt skötsel.
- Utväxlingar och förankringspunkter.
- Avancerade system traverser och sneda lyft.
- Produktkunskap, mobila och stationära lyftsystem, slingor, stållänkar, kätting m.m.
- Planering av lyft, vinklar, riskanalys m.m.
- Belastningsbegränsningar SWL, WLL

Praktik:

- Planering av lyft
- Beräkning av last
- Lyft av olika föremål och laster

Övrigt:

För att säkerställa kvaliteten görs en utvärdering av kursdeltagaren. Kursen kan hållas hos kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Kontakta oss för pris på denna kursen

Caroline Magnusson
caroline.magnusson@cresto.se