Arbete på tak

Målgrupp

Kursen fokuserar på att arbeta säkert på tak och bygga säkra förankringspunkter. Målgruppen är takarbetare, byggnadsarbetare, plåtslagare, snöskottare m.fl.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:
Ha kännedom om bra infästningspunkter
Var förtrogen med takspecifik utrustning
Vara väl förtrogen med rankringspunkter
Kunna bygga ett säkert ankare med flera infästningspunkter
Uppsättning av komplexa förankringspunkter
Kunna göra en riskanalys
Kunna göra en räddningsplan

Innehåll

Teori
Lagar och föreskrifter relaterat till takarbete
Fallskyddssystemet, vad innebär det och vad ska man tänka på
Olika förankringspunkter och hur de används
Belastningar på förankringspunkter
Utrustning för Arbete på tak och hur de olika fungerar
Riskanalys och vad det innebär
Räddningsplan och räddning i teori

Praktik
Värdering av ankar knutar
Uppsättning av flerpunktsankare
Jämviktsfördelade ankare
Arbete med två fallskyddssystem
Räddning

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. 
Kursen kan anpassas efter deltagarnas arbetsuppgifter.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Boka online!

 

 

PRIS FÖR DENNA KURSEN

Pris/person, 1.950:- exkl. moms

Vid bokning av Fallskydd grund samt Arbete på tak 3.550:-/person.