Arbete i slutna utrymmen

Målgrupp:

För alla som arbetar i trånga utrymmen, där andningsutrustning krävs och möjlighet för räddning måste finnas. Kursen riktar sig till de som jobbar i brunnar, cisterner eller i förbränningsugnar. 

Målsättning:

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna sätta upp den arbetsutrustning som arbetet kräver samt kunna använda den på ett säkert sätt.

Innehåll:

Teori:

Vad händer när vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Vad finns för ansvar och skyldighet hos arbetstagare och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN-märkning?
Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
Korrekt hantering av fallskydd
Korrekt hantering av kompressor baserat på andningsutrustning
Syremätning
Korrekt hantering av nödställd

Praktik:

Korrekt påtagning av sele
Korrekt användning av relevant fallskydd
Användning av kompressor baserad på andningsutrustning
Träning för räddning av nödställd

Övrigt:

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. 
För att säkerställa kvaliteten görs en utvärdering av kursdeltagaren.
Kursen kan hållas hos kund.

Cresto förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.

 

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss!