Cresto HMS - Helhetskoncept för Hälsa, Miljö och Säkerhet i fallriskmiljö

Crestos kunder har en mycket speciell arbetsmiljö. De hanterar risker och utmaningar varje dag. Med all den samlade rutin och erfarenhet vi har, vill vi vara med och göra den arbetsmiljön så säker som möjligt. Därför har vi utvecklat ett helhetskoncept för hälsa, miljö och säkerhet (HMS) i fallriskmiljö.

Vill du veta mer?

Tillsammans med er identifierar vi risker och behov

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kan oftast elimineras eller förebyggas genom att hitta orsaken till problemet. För att komma till rätta med ett problem kan det krävas specifik praktisk och/eller teoretisk erfarenhet. Det finns även lagar och regelverk som kan påverka. Att navigera rätt i detta är inte alltid lätt, ens för en erfaren kund.

Därför har vi utvecklat ett koncept för de delar som berör fallrisk, första hjälpen och ergonomi. Tillsammans med kunden tittar vi på arbetsmiljön för att identifiera risker och behov. Med det som utgångspunkt ger vi kostnadseffektiva förslag på arbetsmetoder, förankringspunkter, utrustning och utbildningar.

Vi kan även hjälpa till vid implementering och med den nödvändiga årliga kontrollen av produkter, system och förankringspunkter. Allt dokumenteras och görs tillgängligt i vår webbaserade inspektionsdatabas, ”Inspector”.

 

Reparbete – effektivt vid svåråtkomliga platser

Cresto erbjuder tjänster inom reparbete (rope access). Reparbete är en kostnadseffektiv och säker metod för att utföra vissa arbeten, t.ex. reparationer, monteringar och inspektioner. Reparbete är speciellt effektivt på svåråtkomliga platser. Våra montörer och installatörer är godkända enligt internationella ackrediteringar. 

Hör av dig om du har frågor eller för att få offert!