Besiktning och fabriksservice av fallskyddsutrustning

Crestos erfarna och auktoriserade servicepersonal utför besiktning, kontroll och fabriksservice på personlig fallskydds- och räddningsutrustning samt monterade fallskyddssystem. Vi gör det både på vår serviceverkstad i Halmstad och på plats ute hos kund. Utförd kontroll av vår personal registreras alltid i "Inspector", vår online inspektionsdatabas.

Årlig kontroll

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljö så bör den kontrolleras oftare.

Besiktningen får utföras av ”kompetent person” som ska vara ut­bildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner. Varje användare är även skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen.

Vi och våra partners utför periodiska kontroller både på auk­toriserade servicecenter och ute hos kund. Många av våra kunder har serviceavtal där vi regelbundet kontrollerar och underhåller produkterna. De kunder som har mycket utrustning kan gå kurs hos oss för att själva bli en certifierad ”kompetent person”.

Inspector – koll på dina kontroller

Med hjälp av vår online inspektionsda­tabas ”Inspector” slipper du själv hålla koll på den årliga kontrollen av dina produkter och fallskyddssystem. Registrera dina produkter och system, dokumentera den årliga kontrollen och få påminnelser om nästa kontroll. Smart, lättillgängligt och säkert. Hör av dig för att få tillgång till Inspector!

Skicka in dina produkter för besiktning

För att skicka dina produkter för besiktning hos oss i Halmstad så fyller du i blanketten Besiktningsanmälan. Har du ett inloggningskonto på cresto.com går du till Mina sidor och följer instruktionerna under Besiktning, Retur & Reklamation.