Besiktning av fallskyddsutrustning

Crestos erfarna och auktoriserade servicepersonal utför besiktning, kontroll och fabriksservice på personlig fallskydds- och räddningsutrustning samt monterade fallskyddssystem. Vi gör det både på vår serviceverkstad i Halmstad och på plats ute hos kund. Utförd kontroll av vår personal registreras alltid i "Inspector", vår online inspektionsdatabas.

Läs mer nedan.

Årlig besiktning

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare.

Varje användare är skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen. Men den årliga besiktningen ska utföras av en Kompetent person som ska vara utbildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner. Vi och våra partners utför periodiska kontroller både på auk­toriserade servicecenter och ute hos kund. Många av våra kunder har serviceavtal där vi regelbundet kontrollerar och underhåller produkterna. De kunder som har mycket utrustning kan gå kurs hos oss för att själva bli en certifierad Kompetent person. Är du intresserad av våra Kompetent person kurser kan du läsa mer om dem på länkarna till höger. 

Önskar du att skicka in dina produkter för besiktning hos oss i Halmstad så ber vi dig att fylla i blanketten Besiktningsformulär och skicka in till vår kundsupport på support@cresto.se. Har du ett inloggningskonto på cresto.com går du till Mina sidor och följderna instruktionerna under Besiktning, Retur & Reklamation.

Inspector – håller koll åt dig

Med hjälp av Inspector, vår online inspektionsda­tabas, slipper du själv hålla koll på när den årliga besiktningen av dina produkter och fallskyddssystem ska vara. Registrera dina produkter och system, dokumentera besiktningen och få påminnelser om när nästa tillfälle för besiktningen äger rum. Smart, lättillgängligt och säkert. Hör av dig till vår support om du vill komma igång med Inspector!!