Mastcertifikat

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar i mast. Denna kurs är rekommenderad enligt AFS 2000:6 för alla som arbetar i mast alternativt höga stolpar. Deltagaren ska vara minst 18 år.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:
Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i mast
Förstå vädrets betydelse
Ha kännedom kring nedtagning av nödställd
Förstå vikten av en god säkerhetsplan, riskanalys, räddningsplan samt kunna utföra en arbetsplanering
Förstå vikten av att arbeta ergonomiskt
Ha kännedom om Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:
- Helkroppssele
- Justerbar fallskyddslina
Stödlina
Fallskyddsblock
- Vajersystem - glidlås
- Skensystem - glidlås
Förståelse för vad som händer vid ett fall

Innehåll

Teori
Vad händer om vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN märkning?
Vad är en riskanalys, räddningsplan?
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköter man den?
Vad är högfrekvent strålning?

Praktik
Korrekt användning av Personlig skyddsutrustning.
Klätterteknik
Användning av glidlås i wire och skena
Nedtagning av nödställd
Själv-evakuering
Lyft av gods

Övrigt

För att säkerställa kvaliteten görs en validering av kursdeltagaren. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. Kursen kan hållas oss kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss