Första hjälpen

Målgrupp

Målgruppen är alla som tidigare gått HLR och känner att de vill kunna mer om skador, olyckor och sjukdomar samt hur dessa behandlas i en första hjälpen situation.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl förtrogen med ett första hjälpen scenario och känna sig trygg i situationer där detta krävs.

Innehåll:

Teori

Kunskaper om lagstiftning
Kunskaper om Anatomi
Tillvägagångsätt vid första hjälpen
Situations baserat lärande
Vanlig första hjälpen, mindre och större skador

Praktik

Alla delar inom kursen utförs även praktiskt.

Övrigt:

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss