D-HLR och första hjälpen

Målgrupp

För alla som behöver HLR med hjärtstartare och första hjälpen kunskaper.

Målsättning

Efter avslutad kurs ska deltagaren vara väl förtrogen med ett första hjälpen scenario och känna sig trygg i situationer där detta krävs.

Innehåll

Teori

Kunskaper om lagstiftning
Kunskaper om kroppens anatomi
Tillvägagångsätt vid första hjälpen
L-ABCDE
D-HLR och HLR
Vanlig första hjälpen, mindre skador och större skador
Att tänka på när man ringer 112
Hur man skapar fria luftvägar

Praktik

Alla delar inom kursen utförs även praktisk.

Övrigt:

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss