D-HLR

Målgrupp

För alla som behöver HLR med hjärtstartare.

Målsättning

Efter avslutad kurs skall deltagaren vara väl förtrogen med hjärt- och lungräddning samt användning av en hjärtstartare.

Innehåll

Teori

Kunskaper om lagstiftning
Kunskaper om Anatomi
Tillvägagångsätt vid första hjälpen
L-ABCDE
D-HLR

Praktik

Alla delar inom kursen utförs även praktisk.

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss