Arbete i slutna utrymmen

Målgrupp:

För alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd, såsom tak arbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare mm.

Målsättning:

Efter godkänd kurs ska deltagaren:
Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer
Ha kännedom om hur Personlig fallskyddsutrustning används korrekt, exempelvis:

  • Helkroppssele
  • Justerbar dämpande lina
  • Justerbar stödlina
  • Fallskyddsblock
  • Glidlås för skena och vajer

Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan
Förståelse för vad som händer vid ett fall

Innehåll:

Teori:

Vad händer när vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Vad finns för ansvar och skyldighet hos arbetstagare och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Vad är CE- och EN-märkning?
Vilken är terminologin?
Vad är en riskanalys och räddningsplan?
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköts den?

Praktik:

Korrekt användning av fallskyddsutrustning.

Övrigt:

För att säkerställa kvaliteten görs en utvärdering av kursdeltagaren. Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. Kursen kan hållas hos kund.

Cresto arrangerar även övriga moduler.

Är du intresserad av att gå denna kurs? Kontakta oss